Ho Chi Minh, VN

1900 5555 68

Hệ thống Đại Siêu Thị Co-opXtra

THỨ BA MUA SẮM VÀ TÍCH ĐIỂM THẢ GA

 • Thời gian: các ngày thứ 3, ngày 13/10 , 20/10/2020
 • Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA, HTVCo.op và Finelife
 • Hình thức: tặng điểm thưởng thêm niềm vui
 • Đối tượng: Khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
 • Thể lệ:
 • Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
 • Đối với khách hàng thẻ Bạc: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 5 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
  • VD: 29 điểm mua hàng được tặng 5 điểm thưởng
 • Đối với khách hàng thẻ Vàng/ Bạch Kim: Cứ mỗi 15 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 15.
  • VD: 29 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng

© 2019 - 2021 Co-opXtra. All rights reserved | MrHoang