Khách hàng thân thiếtThẻ thành viên

Line

Đăng ký miễn phí

 Đơn vị thành viên

Vui lòng xuất trình CMND hoặc Passport (đối với người nước ngoài) khi đăng ký.

Line

Tích điểm dễ dàng

Điểm mua hàng

 

Giỏ mua hàng
 • Điểm Mua Hàng được tính từ Tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn, với hệ số qui đổi là 10.000 đồng = 1 Điểm Mua Hàng, không tính phần tiền lẻ không làm tròn 10.000 đồng.
 • Ngoài ra, Thành Viên và VIP được tặng Điểm Thưởng trong các chương trình khuyến mãi được tổ chức thường xuyên trong năm.

Line

Nhận ngay chiết khấu

Chiết khấu

 • Thẻ Khách hàng thân thiết sẽ được nhận 1 phiếu Chiết Khấu Thương mại trị giá 30.000 đồng mỗi khi đạt 150 Điểm Mua Hàng
 • Địa điểm nhận và sử dụng phiếu: tại bất kỳ Siêu thị nào trong hệ thống Siêu thị Co.opmart/ Đại siêu thị Co.opXtra.
 • Thời gian nhận phiếu: từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm.

Line

Gia tăng lợi ích

Thể lệ KHTT

Chiết khấu 2

 • Quy đổi điểm tích luỹ trong năm và điểm còn lại của năm trước.
 • Địa điểm nhận phiếu: tại Co.opmart/ Co.opXtra đăng ký sinh hoạt.
 • Thời gian nhận phiếu: từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm.

Line

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

 • Thẻ chỉ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport hoặc tổ chức/ doanh nghiệp. Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ.
 • Chương trình chỉ tính điểm khi khách hàng có xuất trình thẻ (hoặc mã vạch in tạm) khi thanh toán. Điểm và thông tin hồ sơ được cập nhật chính thức 24 giờ sau khi phát sinh giao dịch
 • Điểm Mua Hàng được tính từ Tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn, với hệ số qui đổi là 10.000 đồng = 1 Điểm Mua Hàng, không tính phần tiền lẻ không làm tròn 10.000 đồng.
 • Điểm Mua Hàng tích luỹ theo từng năm và được dùng để xét cấp độ và các quyền lợi trong năm đó. Quá trình tích luỹ sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.
 • Đối với điểm tích luỹ còn lại chưa đổi thành Chiết Khấu Thương Mại trong năm của Thành Viên và VIP, chương trình sẽ chuyển thành Điểm Năm Cũ khi sang năm sau và số điểm này chỉ có giá trị qui đổi thành Chiết Khấu Thương Mại đến hết ngày 31/12 của năm sau.
 • Phần tiền giảm trừ do Chiết Khấu Thương Mại không được dùng để tích điểm cũng như tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
 • Quà Sinh Nhật : Phiếu giảm giá 10% (Thành Viên) hoặc Phiếu giảm giá 15% (VIP), áp dụng 1 lần cho hoá đơn trong ngày có giá trị tối đa 1 triệu đống. Sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ Sinh Nhật.
 • Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ (thẻ chính hoặc thẻ móc khoá) và CMND/ Passport khi nhận quyền lợi hoặc thực hiện thủ tục hồ sơ. Trường hợp khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp, cá nhân đại diện phải xuất trình giấy giới thiệu.
 • Thẻ là tài sản của Co.opmart/ Co.opXtra cấp cho khách hàng. Trường hợp mất thẻ, vui lòng liên hệ quầy dịch vụ tại Co.opmart/ Co.opXtra đăng ký sinh hoạt để làm thủ tục cấp lại thẻ với chi phí là 20.000 VNĐ/ thẻ chính và 10.000 VNĐ/ thẻ móc khoá.
 • Thẻ không phát sinh doanh số trong hai (02) năm liền sẽ bị khoá và loại khỏi chương trình.
 • Co.opmart/ Co.opXtra không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.
 • Co.opmart/ Co.opXtra được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích luỹ của khách hàng.
 • Thể lệ chương trình có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ quầy dịch vụ khách hàng tại siêu thị hoặc thông qua Đường dây nóng: (08) 3724 3228.